Κανονισμός Λειτουργίας

Οι κατασκηνωτές κατά την είσοδο τους στο camping πρέπει να δίνουν τα στοιχεία τους και να υπογράφουν τη σχετική φόρμα εγγραφής.


Ο χώρος κατασκήνωσης υποδεικνύεται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Camping. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης.


Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας (15:00-17:30 το μεσημέρι και 23:00-7:00 το πρωί) ο κάθε κατασκηνωτής είναι υποχρεωμένος να μην διαταράσσει την ησυχία των άλλων.


Ιδιαίτερα επισημαίνουμε το πρόβλημα κυκλοφορίας των ποδηλάτων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Παράκληση για σύσταση ώστε να αποφεύγεται η κυκλοφορία κατά τις ώρες αυτές.


Απαγορεύεται το κάρφωμα στα δένδρα καθώς και το σκάψιμο στο χώρο της κατασκήνωσης. Οι κατασκηνωτές και οι επισκέπτες αυτών είναι υπεύθυνοι για κάθε ζημιά στις εγκαταστάσεις, τις συσκευές και γενικά στο χώρο του camping. Υποχρεούνται δε σε άμεση αποκατάσταση της ζημιάς. Ιδιαίτερα παρακαλούνται οι κατασκηνωτές να διατηρούν το χώρο καθαρό. Απορρίμματα κ.τ.λ. να ρίχνονται μόνο στους  ειδικούς κάδους απορριμμάτων.


ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΣΤΟ CAMPING ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΩΡΑΣ (ΔΥΟ -2- ΩΡΕΣ) ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ.


Τα κατοικίδια ζώα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τους κατόχους τους τις ώρες του περιπάτου εκτός του κατασκηνωτικού χώρου και είναι πάντα δεμένα.


Η είσοδος στο χώρο του camping επιτρέπεται μόνο στα αυτοκίνητα των κατασκηνωτών των οποίων η ταχύτητα κυκλοφορίας δεν θα υπερβαίνει τα 5χλμ την ώρα.


Δεν επιτρέπεται η είσοδος αυτοκινήτων των επισκεπτών.


Απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιάς στην ύπαιθρο για μαγείρεμα ή για άλλους σκοπούς. Επίσης απαγορεύεται το πλύσιμο πιάτων και ρούχων στις βρύσες των θέσεων που χρησιμοποιούνται μόνο για πόσιμο νερό. Οι παραπάνω ενέργειες επιτρέπονται μόνο στις ειδικές εγκαταστάσεις,


Η Διεύθυνση του camping δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια αντικειμένων λόγω κλοπής ή φθοράς. Παρακαλούνται οι κατασκηνωτές να φροντίζουν μόνοι τους για τη φύλαξη των αντικειμένων τους.


Αντικείμενα αξίας μπορούν να δοθούν για φύλαξη στη reception του Camping.


Ο Διευθυντής του Camping έχει το δικαίωμα σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των κατασκηνωτών ή επισκεπτών αυτών, στους κανονισμούς να τους απαγορεύει την παραμονή ή την είσοδο στο Camping.


Όσοι από τους πελάτες επιθυμούν αναχώρηση κατά τις πρωινές ώρες κατά τις οποίες η Reception είναι κλειστή, θα αφήνουν το αυτοκίνητο τους από το προηγούμενο βράδυ στο Parking (έξω από το Camping)


Η είσοδος στο Camping με αυτοκίνητο επιτρέπεται από τις 8:00 το πρωί έως τις 12:00 το βράδυ. Τις υπόλοιπες ώρες η είσοδος απαγορεύεται και τα αυτοκίνητα θα μένουν στο Parking (έξω από το Camping)


Για κάθε έκτακτη ανακοίνωση οι κατασκηνωτές θα ενημερώνονται με ανακοινώσεις αναρτημένες στον ειδικό πίνακα ή από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.


Ο κανονισμός αυτός ισχύει βάση του νόμου περί οργανωμένων κατασκηνώσεων.